Dva říjnové týdny jsme se ve školní družině věnovali tvoření z přírodnin. Děti samy nasbíraly a přinesly nejrůznější materiály (listy, šišky, žaludy, jeřabiny a jiné plody). Každé oddělení pojalo akci po svém, některé děti tak tvořily zvířátka z kaštanů, podnikly vycházku do přírody s pozorováním okolí, jiné děti poznávaly listy a stromy, četly si zajímavé články nebo si vyzkoušely hrabání listí na družinové zahrádce.

Všechny pak spojovalo tvoření, vyrábění a malování obrázků s podzimní tematikou – draků, ježků, postaviček z dýní, košíků s ovocem i velkých společných koláží, které posloužily jako výzdoba školy. Altán na školní zahradě si děti vyzdobily lampióny polepené přírodninami, které se se soumrakem rozsvítily.

Jedlý materiál, který se během akce nevyužil, odnesly děti ze zvířátkového kroužku do nedaleké obory jako pochoutku pro ptáky, veverky, zajíce i jiné zvířecí kamarády.
Výstupem tohoto projektu bylo podzimní zdobení altánu a lampiónový průvod po okolí školy s vypuštěním lampiónu štěstí.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414465688762687 limit=50]