V rámci projektu TEPS – Erasmus+ jsme s kolegyní Helenou Brožovskou navštívily partnerskou školu v Los Molinos nedaleko Madridu. Kromě nás přijeli i kolegové z Nizozemí, Estonska a Turecka. Španělští kolegové pro nás připravili bohatý program.

Nejvíce času jsme pochopitelně společně prožili ve škole. A to nejen v té hostitelské. Jezdili jsme představovat práci s boxy i do škol v okolí. Měli jsme tak možnost seznámit se s různými typy škol – venkovskou, městskou i speciální hudební školou, ve které se žáci prvního stupně učí kromě běžných předm20170328_093619ětů i hře na nějaký hudební nástroj.

Španělský školský systém je od našeho pochopitelně odlišný. K šestiletému prvnímu stupni bývají připojeny i tři ročníky školy mateřské. Především zde pracují děti v dlouhodobých projektech, všechny činnosti propojuje např. historické období (viděli jsme např. pravěk, starý Řím nebo život na hradě). Úkolem školky je nastartovat u dítěte chuť učit se. I žáci prvního stupně často spojují své síly v rámci různých projektů či svátků. V době naší návštěvy se zrovna připravovali na oslavy výročí první zmínky o jejich obci.

Vyučování začíná později, stejně tak jsou ale děti déle ve škole. Některé školy začínají v 9 hodin. Vyučování potom trv20170328_114127á do 14 hodin, následuje oběd – v tomto případě nebývá ve škole. Na naší hostitelské škole jídelnu a kuchyň mají. Začínají dokonce ještě později – v 9,30. Ve škole ale (s dvouhodinovou polední pauzou) musí zůstat každý den až do 16,30. O přestávkách (kromě té velké mají již jen jednu půlhodinovou) se klade velký důraz na pobyt venku na čerstvém vzduchu.

O naší práci jsme společně diskutovali i na doprovodných akcích. Navštívili jsme technické muzeum MUNCYT, které se podobá např. naší Techmánii, prohlédli jsme si historické centrum Madridu a navštívili klášter a královské sídlo El escorial. I zde jsme na školu narazili. Od začátku byla součástí tohoto velkého komplexu. Kromě této historické vsuvky jsme právě v to20170331_101852mto městečku pobyli v hudební škole.20170328_111448

Technické boxy, které jsme viděli již hotové a používané, nám ukázaly smysluplnost našeho snažení. Možnost vzájemné komunikace s učiteli z tolika různých zemí nám pak přinesla mnoho podnětů do další práce.

Martina Josefová