21.10.2016

Díky přidělení  účelového  neinvestičního  příspěvku  z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21 jsme mohli zrealizovat náš další plán úpravy školní zahrady. V části u tělocvičny jsme nejprve naplánovali podobu keřového a bylinkového záhonu, a v pátek 21.10. jsme se do toho pustili. První úkol byl – připravit díry pro jednotlivé keře. A tak jsme ryli, hrabali, ale i radili.A docela jsme si to užili !!!