10. dubna 2014


V dubnu si připomínáme mezinárodní den Země hned několika akcemi.

Ve čtvrtek 10. 4., v rámci hornopočernických oslav Dne Země, naše škola prezentovala ekologickou výchovu. Byl k vidění Ekokodex, neboli soubor ekopravidel, které vytváří samotné děti. Dále pak jste mohli vidět informační tabule s našimi aktivitami, např. program Ekoškola, sběr víček, Recyklohraní apod. konali se i drobné soutěže pro menší děti. Vše organizovali členové Ekotýmu.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420103628198893]