Ekoškola – Grant MČ Praha 20

Projekt MČ Praha 20 „Nauč se spolupracovat“

Žáci ZŠ Ratibořická hned od začátku věděli, že prostor, který má být využit na realizaci jejich projektu, bude park před školou. I když jsou zde v blízkosti dvě dětská hřiště, přeci jenom se v tomto okolí pohybuje naprostá většina hornopočernických dětí. Dále také od začátku věděli, že hlavním materiálem bude dřevo, aby byly jednotlivé prvky v souladu s prostorem parku. Vymysleli si tedy takové sportovní prvky, které by měly sloužit k vyžití všech a které by byly rozmístěny v  části parku, poblíž prodejny Albert. Jedná se o 5 prvků, které se dají prolézat, přelézat, dá se po nich ručkovat, popřípadě na nich balancovat. Součástí jejich projektu je také úprava okolního povrchu.

Náš projekt sice nevyšel, ale velmi nás to bavilo. Těšíme se na další projekty. Blahopřejeme ZŠ Chvaly a ZŠ Chodovická k realizaci jejich nápadů  !!!

[justified_image_grid]