Environmentální výchova / Environment education

soubory ve SMART Notebook v. 10 / files in SMART Notebook v. 10

Zajímavé informace / Interesting Facts

AZ kvíz

Uhádni plastové věci / Guess plastic things

Puzzle - Hrad z plastu / Plastic Castle

Uhodni jazyk, odpověz na otázky / Guess the language and then answer the questins

Koláže z PET víček / PET Bottle Lids Collages

Historie odpadků / History of household waste

Fáze zpracování PET / Phases of manifacturing PET plastic

Hra / Game