leden 2014

V měsíci lednu se ve školní družině uskutečnil projekt „Ptačí svět v zimě“. Celý týden byly pro děti připravené nejrůznější aktivity a činnosti – výroba lojových koulí a jejich zavěšení na školní zahrádce; zabudování ptačí budky na školní zahradě s pravidelným dosypáváním směsi zrníček a semínek; pozorování ptáků; prohlížení obrázků a encyklopedií; zpívání písniček o ptácích, tancování ptačího tanečku; vyrábění z modelíny, sádry, látek, peří a navíc ještě výtvarná soutěž.

Tématem soutěže byli ptáci, vyskytující se v ČR v zimě (kos, sýkora, vrána, vodní ptáci, sovy, dravci …) a jejich život na krmítku, na rybníce, ve vzduchu, na poli, u obydlí, na stromě, keři …)

Děti použily různé výtvarné techniky zpracování svých výtvorů – malbu, kresbu, koláž, přírodniny, lepení i vystřihování. Nakreslily jednoho či celá hejna ptáků. Celkem se soutěže zúčastnilo bezmála 90 autorů. Obrázky byly tak povedené, že bylo velmi složité určit vítěze. Proto si každý odnesl nejen diplom, ale i drobnou odměnu.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=414418795434043]