7. prosince 2023

Na začátku prosince jsme se vrátili do Národopisného muzea v Letohrádku Kinských. Povídali jsme si o období adventu a vánočních tradicích a zvycích. Děti velmi pozorně poslouchaly, upevňovaly to, co už znaly, a osvojovaly si nové pojmy. V průběhu programu si také vyrobily vánoční ozdobu – hvězdičku z korálků.