4. května 2013


Knížky nás provázely celý den. Proběhly dílny čtení, besedy o knihách, ale i čtení z oblíbených knih.

Deváťáci ukázali prvňákům, jak čtení zvládli za dobu své školní docházky. Zbyl čas i na povídání o knížkách. Druháky navštívily paní učitelky z velké budovy a předčítaly jim.

Pan učitel Podzimek představil svým žákům ve vlastivědě v 5. třídách pověst o levočské paní, která je jednou z pověstí jeho vlastní knihy.

Na malé budově si žáci mohli prohlédnout oblíbené knížky svých paní učitelek.

Proběhl však také Pohádkový den ve 3. A, kdy se nejen četlo, ale žáci představili také své oblíbené pohádky z knížek.

3. B navštívila místní knihovnu a oblíbené knížky si vystavila ve třídě.

A protože se pomalu blížily prázdniny, „sbalili jsme kufry“ a v nich samozřejmě nechyběly ani knihy!

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416013691941220 limit=40]