18. února 2015

I. stupeň

Ve středu 18.2. proběhlo školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání v kategorii 4. a 5. tříd. Ve veliké konkurenci opravdu vynikajících výkonů nakonec zvítězila Klára Škvarová ze 4.C s baladou Polednice. Přestože je tato báseň velice známá, porota se shodla, že takto pěkné nastudování neslyšela několik let. Klárka o svém výkonu řekla: „Já když Polednici recituju, tak se sama sebe bojím….“ 2. místo obsadil Michal Janda ze 4.B s básní Vladimíra Vysockého „Píseň o příteli“, 3. místo získala Jessica Marina Bažantová ze 4.C. Porota ještě udělila čestné uznání Lindě

Kubánkové ze 4.A za Cimrmanovu báseň „Maralík“.
Všem účinkujícím děkujeme za příjemné odpoledne. Příští týden budou Klárka a Michal bojovat v obvodním kole.

II. stupeň

Ve středu 18.2. se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky II. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. ročník zvítězila Eliška Beránková ze 6.C, druhé místo obsadila Maruška Mrštinová ze 6.A a na pěkném třetím místě se umístila Soňa Šindelářová, žákyně 7.B. V kategorii 8. a 9. ročník obsadil 1. místo Matyáš Benedikt, žák 8.A, na druhém místě se umístili Eric Eberhart z 8.B a Bára Horváthová z 8.A a 3. místo si vybojovali Tereza Prokůpková a David Houser, oba žáci 9.B. Porota rovněž udělila Čestné uznání Martinu Vondráškovi, žáku 8.B, a ocenila tak jeho velmi osobitý projev.

Výkony všech soutěžících hodnotila nejenom porota složená z pí učitelek, ale také porota žákovská. Oceňujeme odvahu a snahu všech soutěžících, oceněným recitátorům blahopřejeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v obvodním kole, které se koná 26.2.2015.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416197671922822]