24.11.2016

Kdo jsou šplhavci? Proč mají silný zobák a čím se živí? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších vědomostí jsme získali při pořadu sdružení Ornita. Viděli jsme vytesané dutiny do části stromů, vycpané a dokonce i živé ptáky. Slyšeli jsme poutavá vyprávění a viděli i zajímavá videa. Znalostní test jsme pak zvládli na 1.

Foto Helena Měšťanová