17. března 2015


Dvě partnerské třídy – 1. A a 8. A – se učily v úterý 17. března jednu hodinu společně. Osmáci si totiž pro své malé kamarády připravili různé úkoly na interaktivní tabuli. Příprava nám trvala několik vyučovacích hodin, ale vyplatila se – jak bylo vidět, dětem se práce na tabuli líbila. Prvňáčci na oplátku pro osmáky vyrobili pěkné záložky se sovičkami. Myslím si, že se naše společná hodina vydařila a všichni – malí i velcí – odcházeli z hodiny spokojení.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=416198961922693]