28. 6. 2017

Na konci školního roku jsme se společně vydali do Poděbrad.  Z Počernic jsme jeli do Libice nad Cidlinou vlakem. Cesta rychle utekla a z Libice jsme šli nejprve podél Cidliny a pak podél Labe pěšky až do Poděbrad. V Libici jsme se zastavili u zbytků slovanského hradiště Slavníkovců. Po posilnění  jsme se vydali k soutoku Cidliny a Labe. Tam jsme si dali zmrzlinu a pokračovali jsme až do Poděbrad. Po krátkém obědě jsme se vydali na náměstí na nákupy. Blížil se čas odjezdu a tak jsme museli dojít na nádraží. Byli jsme všichni rádi, že si ve vlaku můžeme odpočinout. Při  zpáteční cestě  hodně pršelo. Nám se ale výlet moc vydařil, a tak jsme si mohli ve škole zazpívat Sláva, nazdar výletu…. protože jsme opravdu nezmokli.

 

[justified_image_grid]