19. června 2014


Ve čtvrtek 19. června přišel tolik očekávaný den. Jeli jsme si do Senátu Parlamentu ČR převzít titul Ekoškola, který nám byl udělen. Byl to slavnostní den, a tak nám to slušelo. Sešlo se poměrně hodně škol, proto byl program rozdělen na dvě skupiny. Dopoledne jsme si vyslechli projev zástupců Magistrátu hl. města Prahy, hlavního koordinátora EVVO a zástupců Ekoškoly. Pak už jsme obdrželi certifikát, krásnou plechovou ceduli a vlajku, kterou máme právo vyvěsit v naší škole.

Odpoledne jsme si užili program ve Valdštejnské zahradě.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo titul získat a jsme na to patřičně hrdi.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=420105148198741]