11. 10. 2021

4. října má svátek František. A protože byl sv. František z Assisi ochráncem všeho živého, připadá na tento den i Světový den zvířat. A naše škola se v podstatě ze dne na den úplně změnila v dům plný živočichů nejrůznějších druhů.

Žáci i učitelé se zapojili do velké výstavy “Můj mazlíček”. Přízemí školy tak zdobili psi, kočky, králíci, papoušci, želvy, morčata, hadi, … dokonce i kůň. Z fotografií bylo na první pohled zřejmé, jak moc mají majitelé své mazlíčky rádi. 

Naukové cedule nás seznámily s názvy zvířat v několika světových jazycích, vznikla dokonce zvířátková abeceda. Další nástěnka propagovala adopci zvířat. V mnoha třídách děti seznamovaly spolužáky se životem svého mazlíčka. Některé splnily poměrně přísná pravidla a přinesly zvířátko do školy. 

Další hodiny byly naplněné čtením i psaním příběhů o zvířatech, popisů či bajek, v matematice jsme porovnávali nejrůznější údaje, zpracovávali tabulky a grafy, v informatice tvořili např. interaktivní mapu zoologických zahrad ČR. Ve výtvarné výchově vznikla úžasná díla, povětšinou znázorňující opět oblíbeného mazlíčka. Téma se nevyhnulo ani hudební výchově, zvířata najdeme nejen v písních lidových, ale i v tvorbě naprosto současné (třeba u Pokáče). V hodině občanské výchovy došlo i ke spojení dvou stěžejních témat týdne – proběhly zvířecí volby.

V průběhu týdne absolvovaly všechny třídy výukové programy společnosti Penthea. Srozumitelný, věcný, přiměřený i vtipný výklad a prezentace byly doplněny pestrou ukázkou živých zvířat. Všichni přítomní velmi ocenili možnost klást dotazy již v průběhu programu.

Nejmenší žáci se v programu “Smysly živočichů” seznámili s různými způsoby vnímání okolí, používáním všech základních smyslů i např. echolokace u netopýrů. Zajímavé bylo, že někteří živočichové používají smysly i jiným způsobem než člověk. Víte třeba, že delfín nás vidí stejně jako se můžeme vidět na ultrazvuku? Nebo že sokol, když chce ulovit hraboše, sleduje cestičky moči, které za sebou hraboši zanechávají?

“Lovci a kořist” byl program pro žáky 5. až 7. tříd. Mluvilo se hodně o rovnováze v přírodě, o šancích na přežití. Zjistili jsme, jak rozdílné strategie lovci používají, jak velmi těžké je kořist získat. Víme, že i kořist se může účinně bránit – překvapily nás např. hrdinné japonské včely, které dokážou doslova uhřát sršně.

Během přednášky na téma “Záchrana zvířat” se nejstarší žáci seznámili nejen se zákony přírody a smyslem záchrany ohrožených zvířat, ale vyslechli i řadu zajímavých příběhů, často s doslova detektivní zápletkou. Velké nadšení vyvolala přítomnost bílého ježka.

Další návštěvou u nás ve škole byla paní Radka Komárková se svým asistenčním psem Demínkou. V programu “Když oči mají 4 nohy” se děti v jednotlivých třídách seznámily s výcvikem a prací vodících psů. Děti by nyní měly vědět, že vodící pes pracuje a při práci nemá být rušen a že jako každý pracující má také vyhrazený čas na odpočinek a zábavu (třeba s třídními plyšáky).  Paní Radka nás ochotně seznámila i s dalšími aspekty života nevidomých lidí, ukázala nám některé zajímavé pomůcky, které jim ulehčují život a názorně předvedla poznávání peněz pomocí hmatu. Vážíme si také toho, že se se staršími dětmi podělila o svůj osobní příběh a dětem obecně připomněla důležitost vztahů – s lidmi, ale i se zvířaty. Dopoledne, naplněná trpělivým zodpovídáním dotazů, se opakovala i v dalších týdnech.

Žáci druhého stupně také měli možnost se setkat se záchranáři, jejich úžasnými psy a se zásahovými psy policie. Záchranáři předvedli ukázky poslušnosti a vyhledávání “zasypaného” člověka, při které byly figuranty děti z naší školy. Zájem byl velký, ale čas nás omezoval. Policejní zásahoví psi předvedli dopadení pachatele. Tuhla nám krev v žilách a nechtěli bychom být na místě figuranta, natož pachatele. Další pes ukázal opět základy poslušnosti a vyhledávání pachatele. Třešničkou na dortu byla pro žáky možnost pohladit si jednoho ze psů a vyzkoušet si ochrannou vestu figuranta.

Po celý týden probíhala také charitativní sbírka pro opuštěná zvířata. Granule, konzervy, hračky, pelíšky, vodítka, to vše poputuje do útulku v pražské Troji. O předání se postarají žáci naší školy spolu s rodiči.

Děkujeme všem žákům za nadšenou účast v celém týdnu, kolegyním Žáčkové, Hložkové a Jungwirthové za organizaci programů a všem ostatním vyučujícím za aktivní podporu během celého týdne. 

[justified_image_grid]