Školní rok 2015-16

Jednou měsíčně v sobotu měli možnost zájemci nejen ze 4.B, ale i ostatních tříd prvního stupně v rámci Vlastivědného kroužku poznávat zajímavá místa v Praze a v jejím okolí. Vydali jsme se postupně do Čelákovic a čelákovického muzea, do Ctěnic na výstavu Tovaryšova cesta, do Máslovic, do  Betlémské kaple, do Muzea hlavního města Prahy, do Náprstkova muzea, navštívili jsme památník Josefa Lady v Hrusicích,  středověké hradby města Nymburk, prošli jsme naučnou stezku z Lysé nad Labem do Čelákovic a letošní vycházky jsme uzavřeli návštěvou Svatého Jana pod Skalou a Solveyových lomů.