V úterý 10. 10.  jsme vyrazili na Říp. V Počernicích sice drobně pršelo, ale doufali jsme, že se po cestě vyprší a výlet se nám vydaří. Když jsme šli lipovou alejí k Řípu, stále trochu pršelo. Cestou na vrchol ale přestalo pršet a my jsme se mohli do dálky rozhlédnout na Mělnické vyhlídce. Podívali jsme se také do rotundy sv. Jiří a na Pražskou vyhlídku,  ze které jsme viděli docela daleko do kraje. I přes počáteční nepřízeň počasí se výlet vydařil. Další dny jsme potom ve škole psali svoji  „první knihu  – Výlet na Říp.“ Všem se  podařila.

[justified_image_grid]