2013

Základní škola Ratibořická byla spolu se sedmi školami z celé republiky zařazena do pilotování tandemové výuky v rámci projektu Elixír do škol, který financuje Nadace Depositum Bonum (www.nadacedb.cz). Nadaci založila Česká spořitelna, která do ní vložila peníze z promlčených anonymních vkladních knížek. Cílem nadace je zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory, zlepšit kvalitu těchto oborů, posílit prestiž profese učitele a zvýšit povědomí o klíčovém významu školství.

V pilotu se projekt zaměřuje na fyziku. Byli vybráni nadšení učitelé – fyzikáři, kteří se ochotně vzdělávají, sdílejí své zkušenosti, zavádějí do škol moderní výukové metody. Tito pedagogové pracují od začátku školního roku v tandemech. Ke spolupráci získali studenty magisterského nebo doktorandského studia technických a přírodovědných oborů.

Do pilotní fáze projektu Elixír do škol byla právem vybrána naše paní učitelka Mgr. Hana Burešová, která svému profesnímu rozvoji věnuje většinu volného času a je stále v kontaktu se stejně nadšenými kolegy, fyzikáři z celé republiky, ať už v projektu Heuréka, nebo na setkáních a konferencích SMART klubu. V hodinách fyziky spolupracuje Hana Burešová s asistentkou, Bc. Klárou Mitošinkovou, studentkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Připravují pro děti výuku, zajímavé pokusy. Slečna Klára brzy získala i nadšené žáky ze 7. – 9. tříd do odpoledního kroužku fyziky, plného záhad a experimentů.

[justified_image_grid facebook_id=413339655541957 facebook_album=413923882150201]