Naše škola se zúčastnila mezinárodního šetření TIMSS 2023, které hodnotí vědomosti a dovednosti žáků ve čtvrtém a osmém ročníku v oblastech matematiky a přírodních věd. Toto šetření nám poskytuje cenné porovnání s výsledky na národní i mezinárodní úrovni a umožňuje nám lépe pochopit, jak naše vzdělávací metody a přístupy přispívají k rozvoji schopností našich žáků.

V 4. ročníku naši žáci dosáhli průměrné úspěšnosti 63,5 % v matematice a 70,4 % v přírodních vědách. Tento výsledek je významným úspěchem, který odráží vysokou úroveň porozumění a zvládnutí učiva v těchto oblastech. Červeně je v grafech vyznačeno umístění naší školy.

Pro 8. ročník byly výsledky také nadprůměrné, kde žáci dosáhli průměrné úspěšnosti 62 % v matematice a 70,5 % v přírodních vědách.

 

Do kompletních dokumentů je možné nahlédnout pod těmito odkazy:

Výsledky TIMSS pro 4. ročníky Výsledky TIMSS pro 8. ročníky